پل ارتباطی

شعبه یک: ایران ،تهران ،بازار آهن شاد آباد ،هفده شهریور ،خیابان طاووس ،مجتمع آوا جنرال ،ابتدای راسته تخت جمشید ،پلاک ۴۴۳

شعبه دو: ایران ،تهران ،بازار آهن شاد آباد ،هفده شهریور ،خیابان طاووس ،مجتمع آوا جنرال ،آوا پلاس ،پلاک ۵۰۵

انبار : ایران ، تهران ، احمد آباد مستوفی ، میدان پیامبر اعظم ، خیابان لاله های اول ، پلاک ۴۷

۰۲۱۴۰۶۶۰۱۷۰

۰۲۱۴۰۶۶۱۷۵۰

۰۹۳۰۲۶۴۶۱۶۱

۰۹۱۲۱۰۱۷۵۶۱